Kompaniyaning ichki hujjatlari

Jamiyatning korporativ boshqaruv masalalari bo‘yicha ichki hujjatlari, shu jumladan aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi tomonidan tasdiqlangan korporativ boshqaruv kodeksi

  1. Устав AO «Sealmag»
  2. Положение об ОСА
  3. Положение о Наблюдательном Совете
  4. Положение о Ревизоре
  5. Положение об Исполнительном Органе
  6. Бизнес план общества
  7. Устав СП АО «Seal Mag» (перерегистрация от 26.07.2018)
  8. Korporativ boshқaruv kodeksi