Prospekt va qimmatli qog’ozlarni chiqarish to’g’risidagi qaror