Axborotni oshkor qilish

“Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 39-moddasiga muvofiq oshkor etilishi lozim bo‘lgan jamiyat faoliyatidagi muhim faktlar.

 1. Годовой отчет по итогам 2015 года от 25.07.2016г.
 2. Протокол №1 годового собрания акционеров АО Sealmag
 3. Годовой отчет по итогам 2014 года
 4. Сущ.факт №3, №5, №16, №19 СП АО «SealMag»
 5. Сущ.факт №15 от 13 июля
 6. Cущ. факт №6 от 30.12.2015 г.
 7. Сущ. факт №8 от 30.12.2015 г.
 8. Сущ. факт №36 от 30.12.2015 г.
 9. Сущ. факт №25 от 15.04.2016 г.
 10. Сущ. факт №6 от 21.07.2016 г.
 11. Сущ. факт №32 от 21.07.2016 г.
 12. Сущ. факт №36 от 25.07.2016 г.
 13. Сущ. факт №8 от 21.07.2016 г. — Исполнительный орган
 14. Сущ. факт №8 от 21.07.2016 г. — Наблюдательный совет
 15. Сущ. факт №8 от 21.07.2016 г. — Ревизионная комиссия
 16. Сущ. факт №36 от 01.03.2017 г.
 17. Сущ. факт №8 от 13.04.2017 г. – Наблюдательный совет
 18. Сущ. факт №8 от 13.04.2017 г. – Ревизионная комиссия
 19. Сущ. факт №6 от 13.04.2017 г.
 20. Сущ. факт №36 от 13.04.2017 г.
 21. Протокол №1 внеочередного общего собрания акционеров СП АО «Seal Mag» от 26.06.2018
 22. Протокол №2 Наблюдательного совета от 28.06.2019